Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is.

Aansprakelijkheid
ALL-IN-PREFAB B.V. kan dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover ALL-IN-PREFAB B.V. dus geen controle heeft. ALL-IN-PREFAB B.V. draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. ALL-IN-PREFAB B.V. kan de informatie op deze website wijzigen zonder aankondiging.

Auteursrecht
Niets uit de tekst of grafische (foto's en/of multimediapresentaties) voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van ALL-IN-PREFAB B.V.

Privacy van persoonsgegevens
Bij het invullen van een reactieformulier op de ALL-IN-PREFAB B.V. website dient u uw persoonsgegevens in te vullen voor de afhandeling van de betreffende aanvraag. ALL-IN-PREFAB B.V. zal vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking stellen aan derden. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u ons dit schriftelijk via marcel@allinprefab.nl melden. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het mailbestand verwijderd.

Inschrijving handelsregister
ALL-IN-PREFAB B.V. is ingeschreven in het Handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27287199.

Algemene voorwaarden
Op alle rechtsbetrekkingen van ALL-IN-PREFAB B.V. zijn de algemene voorwaarden van de ..... van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij ......

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlands recht.

 

| omhoog |